Serwis wrzecion i elektrowrzecion


ETAPY NAPRAWY I REGENERACJI WRZECION I ELEKTROWRZECION

1. POMIARY I DEMONTAŻ OBRABIARKI – U KLIENTA

Przeprowadzamy pomiary bicia, sprawdzenie geometrii wrzeciona i wykonujemy demontaż.

2. REGENERACJA LUB WYMIANA USZKODZONYCH/ZUŻYTYCH ELEMENTÓW – W CENTRUM SERWISOWYM TBI

Przeprowadzamy kontrolę układów wrzeciona, analizę uszkodzeń, pomiary części składowych wrzeciona. Przygotowujemy raport techniczny i kosztorys napraw.

3. WYWAŻANIE I TESTY – W CENTRUM SERWISOWYM TBI

Po wykonaniu montażu wrzeciono jest wyważane i testowane na stanowisku testowym przez 8 godzin przed wysyłką do Klienta.

4. MONTAŻ NA OBRABIARCE I DOWAŻANIE – U KLIENTA

Po zamontowaniu wrzeciona na obrabiarce przeprowadzamy kontrolę prawidłowej pracy oraz doważamy wrzeciono.